• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

Firma Usługowo - Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o.

eko-top1.rze.pl

Rok założenia: 1995

Liczba zatrudnionych: 130

Adres:

35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Utylizacja termiczna odpadów przemysłowych i medycznych, Ekologia, Ochrona środowiska. Sporządzanie programów gospodarki odpadami
Wykorzystanie i składowanie odpadów przemysłowych

Osoby zarządzające firmą:

 • Paweł Gunciarz - Prezes Zarządu

Osoby kontaktowe:

 • Wacław Palar, (17) 773 55 62
Wyroby i usługi

OFEROWANE:

 • Utylizacja odpadów przemysłowych
 • Utylizacja odpadów pochodzenia medycznego
 • Wykorzystanie odpadów przemysłowych
 • Składowanie odpadów przemysłowych
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
 • Spalanie odpadów przemysłowych
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Sporządzanie programów gospodarki odpadami
Dane podstawowe
Wizytówka
Firma działa na rynku odpadów przemysłowych od 1995 r. Została utworzona przez następujące podmioty gospodarcze: WSK " PZL-RZESZÓW" S.A., ZELMER Rzeszów S.A. i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Spółka od chwili powstania zajmuje się odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych. W roku 2000 została uruchomiona własna instalacja do utylizacji termicznej odpadów przemysłowych, której parametry emisyjne są zgodne z normami Unii Europejskiej Dyrektywa 94/67/EC z grudnia 1994 r.

Odbioru i unieszkodliwiania odpadów dokonujemy wyłącznie w oparciu o stosowne decyzje, co wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o odpadach.

Postępowanie spółki zgodnie z przepisami w/w ustawy oraz posiadanie wszystkich uzgodnień i decyzji administracyjnych dających możliwości odbioru i unieszkodliwiania bądź wykorzystania kilkuset rodzajów odpadów niebezpiecznych jak i nie zaliczonych do tej grupy, spowodowało, że znacznie rozszerzyła się współpraca z firmami wytwarzającymi odpady.

Pomimo tego, że obecnie obsługujemy ponad 1500 firm, nadal możemy zaoferować swoje usługi wszystkim, którzy oczekują profesjonalnej obsługi w zakresie gospodarki odpadami.


Laureat konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Laureat konkursu "Przyjaźni Środowisku" w kategorii:

Laureat konkursu "Polski Sukces"
Wyroby i usługi
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu